PrzewodnicyPielgrzymka rozpocznie się 9 sierpnia Mszą św. w bazylice św. Andrzeja w Olkuszu. Dzień wcześniej na szlak wyruszy grupa złota z Jaworzna oraz grupa zielono-czarna z Będzina. Pierwszy wspólny nocleg wszystkich grup to Pilica (a nie jak dotąd Ryczów). Następnie grupy będą wędrować przez Mirów, Złoty Potok, Joachimów i 13 sierpnia wczesnym popołudniem dotrą na Jasną Górę. Pielgrzymka zakończy się wieczorną Mszą św. na wałach.

Grupa Złota z JaworznaJuż niedługo wyruszy XVII Młodzieżowa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W dniach od 8 do 13 sierpnia pielgrzymować będziemy pod hasłem „Nawracajcie się i wierze cię w Ewangelię". Zachęcamy do uczestnictwa w tych rekolekcjach w drodze.Pierwszy nocleg pątnicy tradycyjne spędzą w olkuskich rodzinach parafii Dobrego Pasterza. Kolejny nie będzie, jak do tej pory, w Ryczowie, ale w pobliskiej Pilicy. Następne noclegi pozostaną bez zmian. Na pielgrzymów, którzy przychodzą po całodziennej wędrówce na miejsce noclegu, czekać będzie ciepły posiłek oraz przygotowane namioty, w których spędzą noc. Każdego dnia wieczorem można będzie adorować Najświętszy Sakrament w specjalnie przygotowanym do tego miejscu, a dzień kończyć się będzie wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Trasa pielgrzymki pozwala na zwiedzenie pięknych miejsc Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Zmiany!Zmiany czekają także pielgrzymkę, która 9 sierpnia wyruszy z Olkusza, bowiem zmienia się miejsce pierwszego noclegu i Mszy św. następnego dnia. Jak zapowiada koordynator pielgrzymki, ks. Marek Bigaj, zamiast w Ryczowie grupy będą nocowały w Pilicy i tutaj zostanie odprawiona Msza św. następnego dnia (a nie jak dotychczas w sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej w Podzamczu). Trwają także próby zorganizowania na pielgrzymce grupy mundurowej, którą stanowiliby przede wszystkim harcerze. Jak zapowiada dyrektor szczególne miejsce na trasie zajmie także adoracja Najświętszego Sakramentu, który będzie towarzyszył pątnikom nie tylko na noclegach, ale także w drodze i podczas nabożeństwa pokutnego w Trzebniowie.